Du er her: Prosjekter » Stabilisering av fastleger i distrikt

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Stabilisering av fastleger i distrikt

Bakgrunn
Sogn og Fjordane har i lengre tid hatt vanskar med å rekruttere og stabilisere fastlegar i fylket. Situasjonen har betra seg noko dei siste åra, men i 2011 slit framleis 5 av 26 kommunar med ustabilitet i fastlegestillingane. Kartlegging viser at det er dei same kommunane som slit med stabilisering i dag som i 2009, samt at kommunar med tilsynelatande same rammebetingelsar, har ei stabil fastlegedekning.


Problemstilling
Kvifor er det slik at nokre kommunar slit med å rekruttere legar og med å få dei til å bli, medan andre ikkje har problem? Kva for faktorar er det som særmerkjer kommunane som slit? Kva for faktorar er det som særmerkjer kommunane som har stabile legar?


Metode/Framgangsmåte
Kartlegging av fastlegestabiliteten i kommunane i Sogn og Fjordane er gjort. Ut ifrå denne vil eg velje ut kommunar som eg vil undersøkje nærmare. Eg vurderer spørjeskjema og intervju som metode.


Formidling

Prosjektet er avsluttet med Særoppgave i medisinstudiet. Levert 24. April 2013


Avsluttet 2013


ePhorte: 2011/2802

EUTRO: 7510.00035

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512