Du er her: Prosjekter » Stimuleringstiltak - assosierte lektorer

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Stimuleringstiltak - assosierte lektorer - Nettverket for distriktsmedisinsk fagutvikling

Assosierte lektorer

Intensjonene med bl.a Ressurskommuneprosjektet og Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord Norge har hele tiden vært stabilisering og rekruttering av leger til primærhelsetjeneste i Nord Norge.

Videre er medisinstudiet utformet slik at man skulle tjene dette målet. Medisin studentene i Tromsø er tidlig i kontakt med pasienter og i praktisk primærhelsetjeneste. Denne undervisningsformen ble valgt pga en antagelse om at leger utdannet i Nord Norge i større grad enn andre, ville velge jobb i primærhelsetjenesten i Nord Norge. Det første kullet begynte høsten 1973. I 1982 ble det foretatt en undersøkelse som skulle vise hvor legene fra de to første arene hadde funnet sin arbeidsplass. Denne studien (A. Forsdahl et a., TDNLF, 1988) viste at 92 % legene arbeidet i Nord Norge. I 1988 ble det rapportert av i overkant av 70% av studentene med nordnorsk tilhørighet hadde jobb i nord Norge. Det er senere vist at andelen var øket til i overkant av 80% i 1993. Senere undersøkelser har vist at ca halvparten av studentene fra Nord Norge blir i landsdelen og det rekrutteres bare ca en av 15 studenter fra Oslo.

Å få flere medisinstudenter fra Nord Norge til å bli i landsdelen, synes vanskelig. Å legge betingelsene til rette slik at holdninger kan endres til fordel for å bli i landsdelen, antas å være viktig. Studentene blir utplassert i primærhelsetjenesten i det 5. studieåret. De betingelsene som møter studentene under dette oppholdet hos allmennlegene på 8 uker, synes å være viktige for i hvilken grad studentene motiveres for å arbeide i allmennpraksis. To av tre studenter mener at utplasseringen virket motiverende i stor grad på dem. De utplasseringsstedene som fikk aller høyest score hadde tre ting felles
· Alle legene ved legekontoret deltok i studentundervisningen
· Medarbeiderne ved kontoret var aktive veiledere for studenten
· Studenten hadde eget fast kontor
For å kunne knytte engasjerte og dyktige allmennpraktikere til utplasseringsordningen, ble det i verksatt et utviklingsprosjekt som hadde til oppgave å finne ut hvilke virkemidler som måtte benyttes for å beholde disse når Ressurskommuneprosjektet ble avviklet (1.07.04).

Klare og spesifiserte krav vil studentkontorene i allmennpraksiser som er knyttet til utplasseringen gjennom
tre-årskontrakter samt tilbud om abonnement på Norsk Legehåndbok er de valgte virkemidlene.

Prosjektleder: Tor Anvik

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512