Du er her: Prosjekter » Transportfødsler i Norge

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Transportfødsler i Norge

Norge har et totalt areal på 385,252 km2 og en befolkning på 5 millioner. Det er et av de tynnest befolkede land i Europa. Det er omtrent 60,000 fødsler årlig i Norge, de fleste i en av landets 53 fødselsinstitusjoner. Men hvert år fødes det mer enn 400 barn utenfor institusjoner. Nesten 200 er født under transport. I en studie fra 2003 ble det anslått at transporttid til fødested oversteg en time hos 39 % av norske kommuner. Helsedirektoratet har anslått at transporttid overskrider 90 minutter for 8 % av gravide kvinner. Dette problem forekommer oftest i Finnmark. Sentralisering av omsorg kan føre til økt risiko for fødsler under transport eller kort tid etter ankomst til sykehus. Denne faktoren er viktig i planleggingen av helsevesenet. Rekonfigurering av fødselsomsorg bekymrer mange og krever bedre innsikt i prehospital håndtering av fødsler. Økt kunnskap om dette kan bidra til faglig utvikling og bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet er av høyest relevans for både helsepersonell og beboere i distriktene.

Formålet med studien er å:

  • Analysere forekomsten og fordelingen av ikke planlagte fødsler utenfor institusjoner i Norge.
  • Analysere utfallet av ikke planlagte fødsler utenfor institusjoner for å identifisere sikkerhetsproblemer i fødselsomsorgen og anslå andelen av dødsfall som potentielt kan forebygges.
  • Lage retningslinjer for å bedre organisasjon og ledelse for å minimere risiko forbundet med ikke planlagte fødsler utenfor institusjoner.

ePhorte: 2012/5876

EUTRO: 7510.00036

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512