Du er her: Prosjekter » Treatment of selected acutely sick elderly

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Treatment of selected acutely sick elderly

Samhandlingsreformen pålegger norske kommune å etablere sengeplasser for å kunne behandle akutt syke personer som trenger døgnopphold. En stor andel av pasientene som legges inn i  slike kommunale avdelinger ville tidligere blitt lagt inn på sykehus. Det er gjort lite forskning  på om det er like gode resultater ved behandling av akutt syke i kommunen i stedet for sykehus. En spesielt sårbar gruppe er eldre, som ofte har større behov for diagnostikk og tverrfaglig tilnærming enn yngre. Vi skal derfor randomisere pasienter over eller lik 70 år som er henvist

til intermediæravdelingen på Finnsnes (kommunal øhjelpsavdeling) enten til innleggelse på intermediæravdelingen eller til innleggelse ved UNN Tromsø. Primært endepunkt er forskjell i fysisk funksjonsnivå tre måneder etter innleggelse.


Prosjektleder: Steinar Konradsen

ePhorte: 2014/5111

EUTRO:7510.00077

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512