Du er her: Prosjekter » Tverrfaglig teamtrening i akuttmedisin

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten

Sammendrag
Bakgrunn. Ved de fleste sykehus i Norge har man gjennomført systematisk trening i teamarbeid ved mottak og stabilisering av traumepasienter i samarbeid med Stiftelsen BEST (Bedre & systematisk traumebehandling). En gruppe allmennleger fikk tildelt prosjektmidler for å implementere metoden for å styrke den akuttmedisinske kompetansen i kommunene. Vi beskriver her erfaringer med en metode for tverrfaglig trening i skadestedshåndtering, mottak og stabilisering av alvorlig skadede i primærhelsetjenesten.

Materiale og metode. Vi holdt tverrfaglige kurs i ti kommuner i Finnmark. Kursene besto av to timer teori og deretter tverrfaglige praktiske øvelser i grupper, der man vektla oppdatert kunnskap om traumebehandling, ledelse, kommunikasjon og samarbeid. Dukker ble brukt som øvelsesobjekt. Øvelsene ble videofilmet. Det var muntlig gruppevis gjennomgang etter hver øvelse. Deltakerne fylte ut et evalueringsskjema før og etter kurset.

Resultater. De fleste kommunene vi kontaktet var positive. Det ble avholdt kurs for til sammen 22 team. 145 kursdeltakere leverte inn evalueringsskjema. Deltakerne rapporterte om signifikant økt sikkerhet i egen rolle og fortrolighet med rekkefølgen av nødvendige tiltak. 91 % ville anbefale kurset for en kollega.

Fortolkning. Helsepersonell i kommunehelsetjenesten gir uttrykk for at de har et stort behov for og god nytte av tverrfaglig teamtrening. Dette motiverer til videre bruk og utbredelse av treningsmetoden
 

Hele artikkelen kan leses her

 

Prosjektansvarlig: Helen Brandstorp

Helen Brandstorp disputerte i Alta 09.01.17. Les mer om disputas, avhandling og artikler i følgende nyhetsartikkel NSDM 05.01.17

Nyhtesartikkel NSDM 15.08.16: Studie om akuttmedisinsk teamtrening

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512