Du er her: Prosjekter » Undersøkelse av endring i diabetesomsorgen i norsk allmennpraksis (RoSa-2)

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Undersøkelse av endring i diabetesomsorgen i norsk allmennpraksis (RoSa-2)

Bakgrunn - kort beskrivelse
Det er vist ved undersøkelser av kvaliteten på diabetesomsorgen i primærhelsetjenesten i Rogaland og i Salten i 1995 (RoSa-95)at det var store forbedringspotensialer i deler av diabetes omsorgen. Særlig gjalt dette gjennomføringen av en del enkle kliniske rutiner.
Det foreligger ingen nyere undersøkelser om hvorvidt kvcaliteten på diabetesomsorgen har bedret seg i løpet av de siste årene. Vi ønsker av den grunn å gjenta RoSa-95 for å få opplysninger om dette. Slik informasjon vil være viktig for å kunne vurdere fremtidige strategiser for implementering av handlingsprogram og kliniske retningslinjer.  Data fra 1654 diabetikere som gikk til kontroll i primærhelsetjenesten viste at 55 % ikke hadde fått undersøkt føttene, 47 % var ikke henvist til øyelege i følge NSAMs retningslinjer og kun hos 21 % var røykevanene dokumentert.

Arbeidet er publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr 11/2004

Sammendrag
Bakgrunn. For å redusere overdødeligheten hos pasienter med diabetes mellitus er det viktig å intervenere overfor kardiovaskulære risikofaktorer som hypertensjon, dyslipidemi og røyking. Det finnes ingen tidligere studier om kvaliteten på en slik risikointervensjon i Norge.

Materiale og metode. Journalene til 2 003 pasienter med diabetes behandlet i allmennpraksis i Rogaland, Salten og Aker sektor i Oslo ble gjennomgått med tanke på kvaliteten av diabetesbehandlingen og behandlingen av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Resultater. Av 1 471 pasienter under 76 år hadde 287 kjent hjerte- og karsykdom. Av disse ble 57,5 % behandlet med et statin og 61 % fikk acetylsalisylsyre. 118 pasienter hadde gjennomgått hjerteinfarkt, 69,5 % fikk statinbehandling og 60,2 % acetylsalisylsyre. I hele materialet hadde 776 (38,7 %) av pasientene fått diagnosen hypertensjon. Av disse fikk 40,3 % behandling med ett blodtrykkssenkende medikament, 28,6 % fikk to medikamenter og 12,1 % fikk tre eller flere blodtrykkssenkende medikamenter. Røykevanene var dokumentert hos 704 (35,1 %) av pasientene, og vekten målt hos 45,1 %.

Fortolkning. Det foreligger dårlig dokumentasjon av risikofaktorer som røyking og overvekt. Og det er et stort forbedringspotensial når det gjelder intervensjon overfor den økte risiko for hjerte- og karsykdommer hos pasienter med diabetes.
 

Resten av artikkelen kan leses her.


Prosjektleder: Tore Michaelsen


Avsluttet :2004 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512