Du er her: Prosjekter » Vil smarttelefoner kunne brukes til sikker innsamling av strukturert og personlig helseinformasjon - et forprosjekt

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Vil smarttelefoner kunne brukes til sikker innsamling av strukturert og personlig helseinformasjon -et forprosjekt

Sykdom, lidelse og dårlig helse er et stort problem for befolkningen i dagens samfunn og gir enorme samfunnsøkonomiske kostnader. Dagens helsevesen har allerede betydelige prosblemer med å ta unna behovet for dianostikk og behandling. Det er uakseptable ventetider både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Det ser også ut til å være en begrenset mendge forskning i distriktene som ville gitt mer presis diagnostikk og virkningsfull behandling i primærhelsetjenesten. Slik forskning ville spesielt kunne vært langt unna sentrale strøk og avanserte muligheter som allerede finnes der.

Spesialisthelsetjenesten og sentrale strøk rekrutterer flertalle av de nye legene. Det er derfor utfordringer med kapasiteten og forskning i distriktene. Den kommende eldrebølgen vil sannsynligvis forsterke utfordringene gradevis de neste 10 årene.

Det er åpenbart at det er behov for anderledes for å medvirke til en mer effektiv primærhelsetjeneste i distriktene for mer optimal oppfølging av pasientene og samtidig medvirke til en senkning av terskelen for klinisk relevant forskning i distriktene.

Målet med forprosjektet er å oppnå et samarbeid mellom flere aktører for utvikling av sikker programvare og nødvendig kommunikasjon for innsamling av strukturerte, personlige helseopplysninger fra pasient til fastlege via smarttelefoner. Det vil også være naturlig at fastlegene enkelt skal kunne respondere på slik informasjon via det samme systemet.

Dette forprosjektet skal forberede et evt. hovedprosjekt som skal teste ut dette systemet mtp. om det gir mer effektiv oppfølging av pasientene og forskning i distrikts-Norge. Uttestingen planlegges gjennomført i distriktskommunene Evenes, Tjelsund og Skånland.


ePhorte:2013/3006

EUTRO: 7510.00040

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512